Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

 El Greco, Η Ανάσταση, 1595

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΧΕΣ


ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ…


   "Το εκήρυξεν ο θείος Όμηρος προ ετών τρισχιλίων: Εις οιωνός άριστος!…Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης;
   Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους;
   Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά.
   Άμυνα πετρί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεωκοπίας.
   Τις ημύνθη περί πάτρης;
   Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια.
   Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.
   Και σήμερον, νέον έτος έρχεται. Και πάλιν τι χρειάζονται οι οιωνοί; Οιωνοί είναι τα πράγματα.
   Μόνον ο λαός λέγει. Κάθε πέρσυ και καλλίτερα.
   Ας ευχηθώμεν το ερχόμενον έτος να μη είναι χειρότερον από το έτος το φεύγον."
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Εφ. "Ακρόπολις", 1 Ιαν. 1896)

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΧΕΣ
Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
 

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Την εκτίμησή μου σε όλες και όλους...!

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΕΣ


Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΕΥΧΕΣ

Η Σταύρωση του Ιησού ας αγγίξει τις καρδιές μας,
ενώ η Ανάστασή του ας γίνει παγκόσμιο μήνυμα!


Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2016

ΕΥΧΕΣ

Τα καλύτερα σε όλες και όλους!