Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού


Έκοίταα, κι ήτανε μακριά ακόμη τα’ ακρογιάλι
Παρήχηση του «α»

«Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι!»
Προσωποποίηση του αστροπελεκιού.
Αποστροφή στο Αστροπελέκι (ο ομιλητής διακόπτει τη ροή του λόγου του και στρέφεται προς συγκεκριμένο πρόσωπο, σε προσωποποιημένο αντικείμενο ή σε αφηρημένη ιδέα).
Επανάληψη: ξαναφέξε πάλι