Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Λαογραφικά στοιχεία
Από το διήγημα περνάει όλος ο κύκλος της θρακιώτικης ζωής: γέννηση, θάνατος, χαρές, πίκρες... Στις σελίδες του διηγήματος μπορούμε να συναντήσουμε:

 •        Σελ.126 «Ἀφ' ὅτου... κατά μέρος»: Στοιχεία για τη θέση της γυναίκας.
 •       Σελ.127-8 « Πᾶσα νόσος... μεταμορφωμένος» : Λαϊκές αντιλήψεις για το «εξωτικόν».
 •     Σελ.129 «Πότε ἐπήγαινε... το ἀνάστημα»: Αντιλήψεις για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία ασθενειών. 
 •    Σελ.129 «Ἔπρεπε λοιπόν... κατησχυμένον»: Αντιλήψεις περί δαιμονίων, σατανικού πάθους, μαγικού αριθμού 40 κλπ.
 •   Σελ.132 «Κατά τήν λειτουργίαν... τοῦ Ἐχθρού κ.τ.λ»: Θρησκευτικά δρώμενα κατά την παραμονή ασθενούς στην εκκλησία.
 •    Σελ.134 « Ἦτο τό... αὐτοσχεδίως»: Στοιχεία σχετικά με τα μοιρολόγια.
 •    Σελ.135 Στοιχεία για τρόπο ένδυσης (καλύπτρα, σαλβάρι), λαϊκή αρχιτεκτονική (αυλόπορτα, ανώγι), σκεύη (γανωμένα χάλκινα σκεύη), φιλοξενία.
 •     Σελ.136-7 « Μετά τινας στιγμάς... νά πίω»: Αντιλήψεις για τη ζωή, το θάνατο, την ψυχή.
 •      Σελ.139 « Ἤδη αὐτή... παρ' ὑμῖν»: Θρησκευτικά και λαϊκά δρώμενα περί υιοθεσίας
 •     Σελ. 141 «ἐγώ μέν ἐπλανώμη... ἐν τῇ ξένῃ.»: Μετανάστευση ( +σελ. 144..)
 •     Σελ. 141, 142, 144, αναφορά στην προίκα.
 •     Σελ.145 « …θα ἤμην πρόθυμος... εἰς τούς γάμους της.»: Λαϊκές γιορτές, προίκα, γάμος, θέση γυναίκας.
 •     Σελ. 147 «ὥς τώρα… καί ὁ πνευματικός μου.» Εξομολόγηση στον πνευματικό
 •      Σελ.147 « Ὅ μακαρίτης... μαζί»: Ο αριθμός σαράντα...
 •     Σελ.148 « Τό πρωϊ... πολύτερα»: Λαϊκά δρώμενα του γάμου, θέση γυναίκας.
 •     Σελ.150 « Ὃταν ἐπῆγεν... σχωροχάρτι»: Αντιλήψεις για τη συγχώρεση. Συμβολικοί αριθμοί 3, 12.

Επέλεξα τα πιο αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα. Κάποια στοιχεία που επαναλαμβάνονται δεν έκρινα καλό να τα γράψουμε περισσότερες φορές, ενώ παραλείφθηκαν και αναφορές που, εμμέσως πλην σαφώς, οδηγούν σε αντιλήψεις και συνήθειες της εποχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου