Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ

ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΩΣ (γράφτηκε το 1911, δημοσιεύθηκε το 1913)

Εἶν’ ἕνας γέροντας. Ἐξαντλημένος καί κυρτός,
σακατεμένος ἀπ’ τά χρόνια, κι ἀπό καταχρήσεις,
σιγά βαδίζοντας διαβαίνει τό σοκάκι.
Κι ὅμως σάν μπεῖ στό σπίτι του νά κρύψει
τά χάλια καί τά γηρατειά του, μελετᾶ
τό μερτικό πού ἔχει ἀκόμα αὐτός στά νειάτα.

Ἔφηβοι τώρα τούς δικούς του στίχους λένε.
Στά μάτια των τά ζωηρά περνοῦν οἱ ὀπτασίες του.
Τό ὑγιές, ἡδονικό μυαλό των,
ἡ εὔγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των,
μέ τήν δική του έκφανσι τοῦ ὡραίου συγκινοῦνται.

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ·
ΠΟΙΗΤΟΥ ΕΝ KΟΜΜΑΓΗΝΗ· 595 Μ.X. (γράφτηκε το 1918, δημοσιεύθηκε το 1921)

Τό γήρασμα τοῦ σώματος κάι τῆς μορφῆς μου
εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι.
Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι καμιά.
Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις ὰπό φάρμακα·
νάρκης τοῦ ὰλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.

Εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι.—
Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
πού κάμνουνε —γιά λίγο— νά μή νοιώθεται ἡ πληγή.

ΚΑΤΑ ΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΣΥΡΩΝ ΜΑΓΩΝ (δημοσιεύθηκε το 1931)

«Ποιό πόσταγμα νά βρίσκεται πό βότανα
γητεύματος», εἶπ' νας αἰσθητής,
«ποιό πόσταγμα κατά τές συνταγές
ρχαίων λληνοσύρων μάγων καμωμένο
πού γιά μιά μέρα (ν περισσότερο
δέν φθάν' δύναμίς του), καί γιά λίγην ρα
τά εἴκοσι τρία μου χρόνια νά μέ φέρει
ξανά· τόν φίλον μου στά εἴκοσι δυό του χρόνια
νά μέ φέρει ξανά-- τήν μορφιά του, τήν γάπη του.
»Ποιό πόσταγμα νά βρίσκεται κατά τές συνταγές
ρχαίων λληνοσύρων μάγων καμωμένο
πού, σύμφωνα με τήν ναδρομήν,
καί τήν μικρή μας κάμαρη νά παναφέρει.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου